I. Prekių grąžinimas, PREKIŲ KEITIMAS, pinigų grąžinimas, TEISĖ ATSISAKYTI VARTOJIMO SUTARTIES

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-04-29.

 1. Kokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas (taikoma vartotojams)

  Kokybiškų prekių grąžinimas. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą svetainėje ir tokiu būdu įsigydamas pardavėjo svetainėje siūlomas prekes turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos grąžinti kokybiškas, nepradėtas naudoti, originalioje pakuotėje, nesugadintas, išsaugotų vartojamųjų savybių bei prekinės išvaizdos nepraradusias prekes ir atgauti už prekes sumokėtus pinigus.

  Kokybiškų prekių keitimas. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą svetainėje ir tokiu būdu įsigydamas pardavėjo svetainėje siūlomas prekes turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti kokybiškas, nepradėtas naudoti, originalioje pakuotėje, nesugadintas, išsaugotų vartojamųjų savybių bei prekinės išvaizdos nepraradusias prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, pirkėjas ir pardavėjas tarpusavyje atsiskaito pagal perskaičiuotas kainas (i) pirkėjui sumokant pardavėjui skirtumą tarp padidėjusios kainos ir jo anksčiau užsakytų prekių kainos, prekių kainos padidėjimo atveju; arba (ii) pardavėjui grąžinant pirkėjui skirtumą tarp sumažėjusios prekių kainos ir pirkėjo pardavėjui sumokėtos prekių kainos. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

  Pirkėjas pranešimą apie ketinimą grąžinti kokybiškas prekes ar pakeisti kokybiškas prekes kitomis prekėmis šiame punkte aptarta tvarka privalo pateikti pardavėjui raštu, svetainėje nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos ir: (i) nurodyti savo sąskaitos, į kurią turi būti grąžinami pinigai, sumokėti už prekes (jei taikoma), numerį, išskyrus, jei pirkėjas ir pardavėjas susitartų dėl kito pinigų grąžinimo būdo, taip pat nurodyti prekės grąžinimo ar keitimo priežastį bei (ii) pateikti prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Taisyklių VI skyriuje nurodytus dokumentus.

  Pardavėjas grąžina pirkėjui pirkėjo už prekes sumokėtą kainą (išskyrus prekių pristatymo išlaidas, jei jos buvo taikomos), taip pat prekių keitimo atveju, grąžina pirkėjui skirtumą tarp sumokėtos prekių kainos ir sumažėjusios prekių kainos per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai pardavėjas gavo: (i) pirkėjo pranešimą apie ketinimą pasinaudoti šiame punkte aptartomis teisėmis, (ii) šiame punkte nurodytus dokumentus ir  (iii) pirkėjo grąžintą prekę pardavėjui.

  Prekės grąžinimo išlaidos, pirkėjui norint pasinaudoti šiame punkte aptartomis teisėmis, tenka pirkėjui. 

  Šiame punkte nurodytomis teisėmis, kuomet pirkėjas ketina grąžinti kokybiškas prekes ar jas pakeisti kitomis, nes pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, negali pasinaudoti toliau nurodytų prekių, kurios patenka į šį sąrašą, pateiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2001 m. birželio 11 d. Nr. 697 patvirtintose Mažmeninės prekybos taisyklėse (su jų vėlesniais pakeitimais ir papildymais), atžvilgiu:

  - tabaką ir tabako gaminius,
  - parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus,
  - fotografijos ir kinematografijos prekes,
  - spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius,
  - audinius,
  - kiliminę grindų dangą, išskyrus kilimus ir kilimėlius,
  - megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius,
  - kūdikių drabužėlius,
  - pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius,
  - siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius,
  - liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius
  - perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją, 
  - mašinas ir mechaninius įrenginius,
  - elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus,
  - antžeminio transporto priemones,
  - laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius,
  - optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus,
  - laikrodžius,
  - muzikos instrumentus,
  - ginklus ir šaudmenis,
  - baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus,
  - žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis,
  - meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus.


 2. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas

  Nusipirkęs netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi šiame Taisyklių punkte nurodytas teises. 

  Jei pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes prekei taikomu garantiniu laikotarpiu, pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu turi teisę reikalauti (nurodydamas tik vieną žemiau nurodytą pirkėjo teisių gynimo būdą):

  - kad pardavėjas neatlygintinai pašalintų prekės trūkumus, kuriuos įmanoma pašalinti,
  - sumažinti prekės kainą,
  - pakeisti prekę analogiška tinkamos kokybės preke,
  - grąžinti už prekę sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo sutarties, kai prekės kokybės trūkumas yra esminis, t.y. toks, dėl kurio pirkėjas negali naudoti prekės pagal jos paskirtį. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, jeigu prekių trūkumas yra mažareikšmis.

  Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. 

  Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šiame punkte nurodytomis teisėmis, privalo:

  - informuoti pardavėją raštu, svetainėje nurodytais kontaktais, apie pastebėtus prekės defektus ne vėliau nei per prekei taikomą garantinį terminą,
  - pateikti pardavėjui laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta prekė, pastebėti defektai, pirkėjo pasirinktas pirkėjo teisių gynimo būdas, nurodytas šiame punkte aukščiau, o nurodžius, kad pirkėjas nori pasinaudoti kainos už prekę grąžinimo ir pirkimo sutarties atsisakymo teise, be kita ko, turi būti nurodyta pirkėjo banko sąskaitos, į kurią turi būti grąžinami pinigai numerį, išskyrus, jei pirkėjas pageidautų kito pinigų grąžinimo būdo nei bankinis pavedimas,
  - pateikti prekių įsigijimą ir garantijos galiojimo terminą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Taisyklių VI skyriuje dokumentus.

  Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, kurias pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi kompensuoti pirkėjui, su sąlyga, kad pirkėjas pasirinko ekonomišką prekių grąžinimo būdą ir pateikė pardavėjui išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

  Jei pardavėjas negali įgyvendinti pirkėjo pasirinkto teisių gynimo būdo, pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi teisę pasiūlyti kito pirkėjo teisių gynimo būdo taikymą. 

  Pirkėjui pareikalavus grąžinti pinigus ir informavus apie sutarties atsisakymą ar pirkėjui pareikalavus prekės kainos sumažinimo, jei tenkinamos visos atitinkamo pirkėjų teisių gynimo būdo sąlygos, nustatytos šiose Taisyklėse ir teisės aktuose ir pardavėjui sutikus tenkinti pirkėjo reikalavimus, pardavėjas grąžina pirkėjui prekių kainą ar skirtumą tarp pradinės kainos ir sumažintos kainos, prekės grąžinimo ir sutarties atsisakymo atveju grąžina pristatymo pirkėjui išlaidas (jei tokios buvo taikomos) ir  kompensuoja prekių grąžinimo išlaidas per 3 (tris) darbo dienas po to, kai pardavėjas gavo: (i) pirkėjo pranešimą apie ketinimą pasinaudoti šiame punkte aptartomis teisėmis, (ii) šiame punkte nurodytus dokumentus ir (iii) pirkėjo grąžintą prekę pardavėjui.

  Jei pirkėjas prašo pakeisti prekę analogiška preke  ar pašalinti prekės defektus, ir pardavėjas, įsitikinęs, kad prekė yra nekokybiška, atitinkamą pirkėjo prašymą, pardavėjas prekę analogiška preke keičia, prekės defektus šalina per 30 (trisdešimt) dienų terminą, nebent būtų reikalingi ilgesni terminai ir apie tokius ilgesnius terminus pardavėjas nedelsiant informuoja pirkėją raštu.

  Pardavėjas turi teisę atsisakyti tenkinti pirkėjo šiame punkte nurodytus prašymus, susijusius su pirkėjo teisių įgyvendinimu, jei pardavėjas nustato, kad neįvykdytos šiame punkte nurodytos pirkėjo teisių tenkinimo sąlygos, ar nustato, kad prekės buvo sugadintos tyčia ar dėl neatsargumo, buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai, prekės naudotos nesilaikant prekių naudojimo instrukcijų ar ne pagal paskirtį.

  Jei kartu su prekėmis perduotuose dokumentuose buvo numatytos netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės jos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms. 

 3. Prekių keitimas, pristačius ne tas prekes, kurias užsakė pirkėjas

  Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos ne tos prekės, kurios buvo nurodytos užsakyme, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo/ atsiėmimo informuoti pardavėją raštu, šioje svetainėje nurodytais kontaktais ir susitarti dėl prekių pakeitimo.

  Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, kurias pardavėjas turi kompensuoti pirkėjui, su sąlyga, kad pirkėjas pasirinko ekonomišką prekių grąžinimo būdą ir pateikė pardavėjui išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

  Pardavėjas prekes pakeičia po to, kai gauna iš pirkėjo pristatytas ne tas prekes, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, nebent dėl nuo pardavėjo nepriklausančių priežasčių būtų numatytas ilgesnis terminas. Jei pardavėjas prekes gali pristatyti tik ilgesniu terminu, apie tai jis informuoja pirkėją. Jei pirkėjo netenkina ilgesni terminai, pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, o pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų (tačiau visais atvejais ne anksčiau nei pardavėjas yra gavęs pirkėjo grąžintas prekes) grąžina pirkėjui jo sumokėtą kainą, prekės pristatymo išlaidas (jei tokios buvo sumokėtos), kompensuoja prekių grąžinimo išlaidas.

 4. Pirkimo sutarties atsisakymas (taikoma vartotojams)

  Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti pirkimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu, svetainėje nurodytais kontaktais pateikdamas:

  - užpildytą pavyzdinę pirkimo sutarties atsisakymo formą (Taisyklių priedas Nr. 1), arba
  - pranešimą, kuriame aiškiai išdėstytas jo sprendimas atsisakyti pirkimo sutarties. 

  Šiame punkte numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos: 

  - kurią pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas, išskyrus prekių transportavimo paslaugas teikiantį asmenį (vežėją), gauna užsakytas prekes, kai visos prekės pristatomos vienu metu,
  - kurią pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas, išskyrus prekių transportavimo paslaugas teikiantį asmenį (vežėją), gauna paskutinę užsakytą prekę, prekių partiją ar dalį, jeigu tuo pačiu užsakymu užsakytos prekės pristatomos atskirai, partijomis ar dalimis,
  - kurią pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas, išskyrus prekių transportavimo paslaugas teikiantį asmenį (vežėją), gauna pirmąją prekę, jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį.

  Iki prekės pristatymo pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti pirkimo sutarties pranešdamas apie tai pardavėjui raštu svetainėje nurodytais kontaktais ir tokiu atveju laikoma, kad pirkėjas atsisakė užsakymo, pardavėjas pirkėjo užsakymą svetainėje panaikina.

  Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti pirkimo sutarties, pasibaigia pardavėjo ir pirkėjo  pareigos vykdyti pirkimo sutartį ir pardavėjas bei pirkėjas privalo atlikti toliau nurodytus veiksmus:

  - pirkėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos privalo grąžinti pardavėjui visas prekes, kurias pardavėjas pirkėjui ar pirkėjo nurodytam gavėjui pristatė, vykdydamas pirkimo sutartį. Prekių grąžinimo išlaidos tenka pirkėjui, pirkėjas Taisyklėse nustatyta tvarka patvirtindamas, kad jis susipažino ir sutinka su Taisyklėmis taip pat patvirtina, kad pardavėjas jį tinkamai informavo apie tai, kad pirkėjui tenka prekių gražinimo išlaidos,
  - pirkėjas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti,
  - ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią pardavėjas gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o tuo atveju, jei prekės pirkėjui ar pirkėjo nurodytam gavėjui buvo pristatytos, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią prekės grąžintos pardavėjui arba dienos, kurią pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, turi grąžinti pirkėjui visas pirkėjo sumokėtas sumas, įskaitant apmokėtas prekių pristatymo išlaidas (jei jos buvo taikomos). Grąžindamas pirkėjui visas sumokėtas sumas, pardavėjas naudos tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo pirkėjas mokėdamas pardavėjui, nebent pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir patvirtino pardavėjui, kad dėl tokio lėšų grąžinimo būdo pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

Dėkojame, kad skyrėte laiko susipažinimui su šiomis Taisyklėmis.

Nuoširdžiai

Inavi & Co, UAB