I. APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-04-29.

 1. Prekių kaina

  Prekės kaina su PVM nurodoma svetainėje eurais, prie kiekvienos prekės. Į svetainėje nurodytą prekės kainą nėra įskaičiuotos: 

  - prekės siuntimo išlaidos. Šios išlaidos (jų dydis) bus papildomai nurodytos prekės užsakymo patvirtinimo metu. Pirkėjas pateikdamas užsakymą ir paspausdamas mygtuką „Užsakymas su įsipareigojimu apmokėti” sutinka su užsakyme nurodytu prekių pristatymo mokesčiu, jei toks taikomas, ir jo pridėjimo prie prekės kainos,
  - mokėjimo pavedimų, mokėjimo kortelės aptarnavimo mokesčiai ir pan. išlaidos, pirkėjui atsiskaitant už perkamą prekę. Šias išlaidas pirkėjas pats susimoka pagal su jo mokėjimo įstaigos taikomus įkainius,
  - prekių grąžinimo pardavėjui išlaidos, kai pirkėjas sutartyje nustatytais atvejais turi teisę grąžinti prekes ir tokia teise pirkėjas pasinaudoja, išskyrus atvejus, kai  Taisyklėse nustatytais atvejais tokias išlaidas apmoka pardavėjas.

  Prekės kainą pirkėjas gali sumokėti vienu iš šių būdų:

  - naudojantis elektronine bankininkyste,
  - banko pavedimu,
  - grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu,
  - pasinaudodamas pardavėjo išduotu dovanų kuponu.

  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad apmokėjimo būdų pasirinkimas gali būti ribojamas, atsižvelgiant į svetainėje įgyvendintą funkcionalumą, pardavėjo vidaus tvarkas, verslo politiką, susitarimus su prekių pristatymo paslaugas teikiančiais asmenimis ir pan., todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinas atsiskaitymo būdu sąrašas bus pirkėjui nurodytas prie atitinkamo užsakymo.

  Prekės užsakymas patvirtinamas tuomet, kai pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, nebent pirkėjas pasirenka prekės apmokėjimą pristatymo/ atsiėmimo metu (jei toks atsiskaitymo būdas gali būti taikomas užsakymui).

  Prekės kaina po užsakymo patvirtinimo gali keistis tik išimtiniais atvejais, pvz. kai svetainėje buvo nurodyta neteisinga prekės kaina dėl IT sistemos klaidos, akivaizdaus apsirikimo ar nuo pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Apie tai pardavėjas informuos pirkėją nedelsdamas po neteisingos prekių kainos pastebėjimo, nurodydamas teisingą prekės kainą. Jei tokiu atveju pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai pardavėją per 3 (tris) darbo dienas raštu. Tokiu atveju, pirkėjui atsisakius užsakymo, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui visas jo pagal tokį užsakymą sumokėtas sumas.

  Prekių pirkimo-pardavimo dokumentas, paruoštas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pirkėjui bus pateiktas kartu su preke arba atsiųstas pirkėjui jo nurodytu elektroniniu paštu. Pirkėjas su tuo sutinka patvirtindamas, kad jis yra susipažinęs ir sutinka su Taisyklėmis.

 2. Prekių pristatymo būdai

  Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių pateikimo būdų:

  -prekių pristatymas pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje
  -prekių atsiėmimas pardavėjo fizinėje parduotuvėje, kurių sąrašas pateiktas svetainės skiltyje https://toys.lt/parduotuves arba nurodytas prieš patvirtinant galutinį užsakymą,
  -prekių atsiėmimas iš Lietuvoje esančio paštomato, kurių sąrašas nurodytas prieš patvirtinant galutinį užsakymą.

  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pristatymo būdų pasirinkimas gali būti ribojamas, atsižvelgiant į pardavėjo susitarimus su prekių pristatymo paslaugas teikiančiais asmenimis ir jų paslaugų teikimo sąlygas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinas prekės pristatymo būdų sąrašas bus pirkėjui nurodytas prie atitinkamo užsakymo.

  Pristatymas nurodytu adresu Lietuvoje. Jei pirkėjas pasirenka prekių pristatymo pirkėjo nurodytu adresu paslaugą, pirkėjas įsipareigoja:

  - nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą
  - prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekes priims užsakyme nurodytas prekių gavėjas. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei pirkėjas ar užsakyme nurodytas prekių gavėjas prekių pats nepriima, pardavėjas turi teisę perduoti prekes pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

  Prekių pristatymo dieną kurjeris susisieks telefonu su užsakyme nurodytu gavėju ir susiderins tikslų siuntinio įteikimo laiką. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad siuntos pristatymo dieną nurodytu pristatymo laiku prekių gavėjas bus nurodytu prekių pristatymo adresu ir priims pristatytas prekes.

  Jei pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo metu nebus asmens, galinčio priimti prekes, ir prekių pristatymas bus vykdomas pakartotinai, pirkėjui toks pakartotinis prekių pristatymas gali papildomai kainuoti, tačiau ne daugiau nei tokią pačią sumą, kokia mokama už prekių pristatymą. Pirkėjas, patvirtindamas, kad jis susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, patvirtina savo sutikimą apmokėti tokias papildomas išlaidas.

  Prekių pristatymo nurodytu adresu Lietuvoje kaina 3 (trys) eurai su PVM, išskyrus atvejus, kai galutiniame prekių užsakyme nurodoma, kad prekių pristatymo mokestis netaikomas.

  Prekių atsiėmimas pardavėjo fizinėje parduotuvėje. Jei pirkėjas pasirenka prekių atsiėmimą pardavėjo fizinėje parduotuvėje, toks prekių atsiėmimo būdas yra nemokamas. Tokiu atveju pirkėjas įsipareigoja:

  - užsakytas prekes atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po to, kai pardavėjas informuos pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti,
  - prekes atsiimti pats arba užtikrinti, kad prekes atsiims tik užsakyme nurodytas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) bei užsakymo numerį. Jei nesilaikoma šiame punkte nurodytų reikalavimų, pardavėjas turi teisę prekių neatiduoti, o pirkėjas privalo nedelsiant užtikrinti, kad šiame punkte nurodyti reikalavimai bus tinkamai vykdomi.

  Prekių atsiėmimas iš paštomato. Jei Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą į užsakyme nurodytą paštomatą, pirkėjas įsipareigoja laikytis bei užtikrinti, kad prekių gavėjas, nurodytas užsakyme, laikytųsi visų paštomato paslaugas teikiančio asmens reikalavimų, susijusių su siuntos atsiėmimu, įskaitant, bet neapsiribojant laikytis reikalavimų, susijusių su siuntos atsiėmimo terminais, informacijos pateikimu ir kt.

  Prekių atsiėmimo iš paštomato kaina eurais bus nurodyta prie galutinio prekių užsakymo, jei pardavėjas sudarys galimybę atsiimti prekes iš paštomato, išskyrus atvejus, kai galutiniame prekių užsakyme nurodoma, kad prekių atsiėmimo iš paštomato mokestis netaikomas.

 3. Prekių pristatymo teritorija ir kitos pristatymo sąlygos

  Prekes pristatome Lietuvoje.

  Prekių pristatymas į kitas valstybes: paprastai prekių į kitas valstybes mes nesiunčiame. Tačiau, atskirais atvejais galime aptarti prekių pristatymo į kitą valstybę galimybes. Prieš patvirtindami galutinį užsakymą, tokiu atveju privalote susisiekti su mumis svetainėje nurodytais kontaktais ir pasitikslinti, ar yra galimybė prekes pristatyti į kitą valstybę, tokio pristatymo kainą ir kitas su pristatymu susijusias sąlygas.

  Prekių pristatymo terminas Lietuvoje: preliminarus prekės pristatymo terminas yra nurodytas svetainėje pateiktame konkrečiame prekės aprašyme. Patikslintas preliminarus prekės pristatymo terminas bus nurodomas galutinio užsakymo patvirtinime. Jei prekės pristatymo terminas, nurodytas galutinio užsakymo patvirtinime yra ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų, spausdamas mygtuką „Užsakymas su įsipareigojimu apmokėti”, pirkėjas tokiu būdu patvirtina, kad jis sutinka, jog jam prekės būtų pristatytos per tokį ilgesnį nei 30 (trisdešimt) dienų terminą. 

  Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis, kartu patvirtina, jog supranta, kad išimtinais atvejais, įskaitant tokius, kai valstybėje įvedamos ribojamosios priemonės, tretieji asmenys nevykdo savo įsipareigojimų pardavėjui ir pan., prekių pristatymas gali vėluoti dėl nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, pardavėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti pirkėją bei nurodyti prekių pristatymo terminą pagal pardavėjo turimą informaciją. Jei prekių pristatymas vėluoja daugiau kaip 20 (dvidešimt) dienų ir pardavėjas su pirkėju nesutaria dėl papildomo termino prekių pristatymui, pirkėjas gali atsisakyti prekių užsakymo, informuodamas apie tai pardavėją raštu, svetainėje nurodytais kontaktais, o pardavėjas, gavęs tokią informaciją iš pirkėjo panaikina užsakymą ir grąžina pirkėjo pardavėjui už prekę ir jos pristatymą (jei toks mokestis buvo sumokėtas) sumokėtą sumą per 3 (tris) darbo dienas.

  Pirkėjas įsipareigoja bei užtikrina, kad pirkėjo nurodytas prekių gavėjas (jei jis nėra pirkėjas) pastebėjęs, jog prekės neatitinka užsakyme ar prekių aprašyme numatytų reikalavimų, nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po prekių pristatymo dienos susisiektų su pardavėju svetainėje nurodytais kontaktais ir informuotų apie pastebėtus trūkumus/ defektus. Pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams/ defektams pašalinti, nebent paaiškėtų, kad tokie trūkumai/ defektai atsirado dėl pirkėjo ar prekių gavėjo veiksmų, pvz. prekės buvo išpakuotos nesilaikant nurodytų instrukcijų, buvo pradėtos naudoti nesilaikant nurodytų instrukcijų dėl kol atsirado prekių defektai.

  Pirkėjas įsipareigoja bei užtikrina, kad pirkėjo nurodytas prekių gavėjas (jei jis nėra pirkėjas) siuntos pristatymo nurodytu adresu ar atsiėmimo iš fizinės parduotuvės ar paštomato metu patikrintų siuntos išvaizdą ir pačią prekę (jos kokybę, komplektiškumą bei kiekį) ir įsitikintų, ar pakuotė nepažeista ir, ar prekė kokybiška, komplektiška, ar pristatytos visos prekės. Jei pakuotė pažeista ar prekė nekokybiška, nekomplektiška, nustatytas prekės trūkumas, pirkėjas/ prekių gavėjas privalo (i) su prekę pristačiusiu kurjeriu ar pardavėjo atstovu, perdavusiu prekę pardavėjo fizinėje parduotuvėje, sudaryti defektų/ trūkumų aktą, o (ii) atsiimdamas prekę iš paštomato privalo padaryti prekės defektus/ kiekio trūkumus užfiksuojančią nuotrauką ir ją nusiųsti pardavėjui elektroniniu paštu kartu informuodamas apie prekės siuntos pažeidimą, kokybės, kiekio neatitikimą. Pirkėjui neatlikus nurodytų veiksmų, pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl tokių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos ir kiekio neatitikimų, kai juos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo dokumente ir prekės perdavimo metu nesudarius akto ar neužfiksavus siuntos pažeidimo, kokybės, komplektiškumo ir kiekio neatitikimo nuotraukoje ir tą pačią dieną neinformavus apie defektus/ trūkumus, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei be prekės komplektiškumo ir kiekio neatitikimų, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros. 

  Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

  Prekių neatsiėmimas per nustatytą terminą. Jei pirkėjas, užsakyme nurodytas prekių gavėjas neatsiima prekių ar jam nepavyksta prekių pristatyti ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų, pardavėjas susisiekia su pirkėju ir primena apie prekių pristatymo/ atsiėmimą. Jei pardavėjui su pirkėju susisiekti nepavyksta ar pirkėjas neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti per papildomą 5 (penkių) dienų terminą, pardavėjas panaikina prekių užsakymą, o už prekes, kurias pirkėjas yra apmokėjęs, pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas grąžinami už prekes sumokėti pinigai, išskyrus prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

Dėkojame, kad skyrėte laiko susipažinimui su šiomis Taisyklėmis.

Nuoširdžiai

Inavi & Co, UAB